Nedan har vi samlat viktig info om våra guidningar och UF företag


Försäkringsinformation

Vid våra event så frånsäger vi oss allt ansvar för olycksfall. Det är kunden själv som ansvarar för att ha en giltig försäkring. 

Om utrustning går sönder så blir kunden återbetalningsskyldig. Detta gäller endast om kunden gör något av följande:

  • Medvetet har sönder utrustning.
  • Hanterar utrustning vårdslöst.
  • Ignorerar guidens instruktioner. 

Integritetspolicy

Vid intresseanmälan eller bokning av en guidning så godkänner kunden att vi sparar dina personuppgifter. Vi sparar endast de uppgifter som kunden själv har uppgett till oss. Dessa uppgifter kommer inte att delas vidare. 

Alla personuppgifter kommer att raderas i slutet av maj i samband med att vi avvecklar företaget.

Bilder och namn på kunder kan komma att användas i samband med marknadsföring på sociala medier. Skulle detta ske så kommer vi höra av oss innan så att samtycke kan ges. Ges inte samtycke kommer detta inte att läggas ut.

Viktig information om UF-företag och skatter 

Moms
UF-företaget är inte momsskyldigt. Momsbelopp får därför inte anges på fakturan. 

Organisationsnummer
UF-företag har inte något organisationsnummer.

När ett företag eller en organisation köper ett utfört arbete av ett UF-företag.
Om företaget köper ett utfört arbete av ett UF-företag över vissa belopp är ni ansvarig för att skicka in uppgifter till Skatteverket, betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Det innebär inte att ett anställningsförhållande har uppstått utan bara att skatter och avgifter behandlas på samma sätt som för en anställd.
Belopp 100 kr till 999 kr – lämna uppgifterna i kontrolluppgift eller i arbetsgivardeklarationen.
Belopp 1 000 kr och uppåt – lämna uppgifterna i en arbetsgivardeklaration. Om eleverna inte har lämnat några intyg om skattejämkning ska företaget göra ett skatteavdrag på 30 % på arbetskostnaden (inte på materialet) och betala arbetsgivaravgifter. Beloppen gäller per elev och per kalenderår. 

När en privatperson köper ett utfört arbete av ett UF-företag. 

UF-företaget har inte F-skatt. Om du som privatperson köper ett arbete av ett UF-företag köper du juridiskt sett arbetet av eleverna som privatpersoner. Det går bra att göra men tänk på att om du som privatperson köper ett arbete:

  • för mer än 1 000 kronor per elev och kalenderår ska du skicka in en kontrolluppgift till Skatteverket  
  • för mer än 10 000 kronor per elev och kalenderår ska du även betala sociala avgifter och dra av inkomstskatten på beloppet för att sedan skicka in det till Skatteverket. Om eleverna inte har lämnat några intyg om skattejämkning ska du göra ett skatteavdrag på 30 % på arbetskostnaden (inte på materialet). Du använder dig av blanketten ”Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster” (SKV 448). 

Skapa din egen webbplats med Webador